[pr] over for [br], først

På dansk er [p] pustet og [b] uden pust . Begge lydene er ustemte.
[r] begynder lige efter [p] og [b] uden pause, ikke samtidig.
17. Det må briste eller bære.
18. Vi brugte utro'lig mange penge, da vi var i Pra'g.
19. Jeg sætter stor' pri's på din hjæl'p, Britta.
20. Skal Brøndby' spille på hjemmebane?
21. Politi'et bring'er en efterly'sning.
22. Pre'ben har bræn'dt sig på kogepladen.
23. Der er lige et par praktiske proble'mer, vi skal diskute're.
24. Der har ikke været særlig store prisstigninger i år'.
25. Lad os lige prøve at printe det ud' igen.
26. Jeg ve'd godt, at Britta og jeg er meget privilege'rede.
27. Ifølge den seneste prognose bliver det et nej' ved folkeafstem'ningen.
28. Lad vær'e med at prøve at presse mig til noget, jeg ikke bryder mig om'.
29. Vi er propmætte oven på den pragtful'de middag.
30. Jeg ve'd præci's, hvad det er, Britta ta'ler om'.
31. Der er pres på produktio'nen.
32. Brian prøvede at praje en taxa.