[tr] over for [dr] først


T udtales med et lille [s] efter. Både [ts] og [d] er ustemte. 
[r] begynder lige efter [t] og [d] uden pause, ikke samtidig.

16. Dragan var i trodsal'deren.
17. Mødet trak ud'.
18. Hvad drejer det sig om'?
19. Vil du have dressing på din sala't?
20. Det var en drama'tisk oplev'else.
21. Troels Tri'er traver genn'em Trørød's triste gader.
22. Dra'cula boede i Transylva'nien. Han drak ret meget blod'.
23. Kan du ikke lige trække gardi'nerne for?
24. Du kan få' en trøstpræmie.
25. Har I e'gentlig truffet hinanden før'?
26. Hvor mange tryk er der i den' her' sætning?
27. Jeg er træt af de offentlige transportmid'ler. Jeg foretrækker min bi'l.
28. Jeg synes, vi skal droppe den' fer'ie. Det bliver al't for dyr't.
29. Det var dråben, der fik bægeret til at flyde ov'er.
30. Hun føler sig drænet for energi'.