[f] over for [v], først


[f] er ustemt, [v] er stemt.

[i'] fi'n vi'n
[a] fan'dt van'dt

fast hvast

fat vat

fal'd val'g
færdig værdig

færden verden
[] fax vaks
[] fare vare

farmer varmer
[y] fy vue
[ø'] fø'l! Vø'lund
[u] fuldgyl'dig vulgær'
[o'] fo'r hvo'r
[åå] fået våde
[å'] få' dem [få'bm] vå'ben [vå'bm]
[å'] få'r vå'r
[åå] Forden vorden/vorten
[] fol'd vol'd

for vor