[f] over for [v] først i ord


[f] er ustemt, [v] er stemt.

17. Der er i hver't fal'd ingen fare for, du bliver forkø'let med al't det tøj.
18. Vi var til en fed' fest i fre'dags.
19. Kunne vi ikke få Vera med på idé'en?
20. Hvadbehar'? Jeg fik ikke hel't fat i, hvad du sagde.
21. Han er virkelig en vaks fyr'.
22. Der lugter al'tid' fæ'lt på de offentlige toiletter .
23. Når vi er færdige med at handle, synes jeg, vi skal sætte os og få' et glas vi'n henne på Vesterbro's Torv'.
24. Hvor i alverden har du været henne hele formidda'gen?
25. Jeg tror' ful'dt og fast på', at vej'ret skifter, inden fe'rien begyn'der.
26. Hun fik et føl, da man'den kom slæbende med en ny' vaskemaskine.
27. Hvedeøl er det bedste, jeg ve'd.
28. Vi har fundet et fantastisk hu's i Virum, som vi overvej'er at købe.
29. Jeg synes bare, vi skal fortsætte, hvor vi slap.
30. Der må være en lo'gisk forklar'ing.
31. Ve'd du, hvornår' forretningerne lukker om fre'da'gen?
32. Det var virkelig en fremrag'ende fil'm!
33. Hvorfor hvisker du, Frida?
34. Viggo er vist forfær'delig forvi'rret i da'g.