[f] over for [p] først i ord

[f] er ustemt, [p] er ustemt  og med pust.

[i] fister pister

café'er kape're
[ee] feder Peder
[æ] fænge penge

fælde Pelle

fest pest
[ææ] fæle pæle
[a'] fa'g Pa'gh
[aa] fade padde

fane Panum

flade plade
[a] faster pasta

fan'dt pan't

fatter patter

flaske plaske

fanden panden