[f] over for [p] frst i ord

[f] er ustemt, [p] er ustemt  og med pust.

[oo] foged pode

fore pore
[o'] fro' pro'
[] flugt pluk
['] fr's pr's

f' p'
[] foran porre

porno al forno
[] folde Polle

frost prostata

flot plot

flok plug