[f] over for [p] først i ord

[f] er ustemt, [p] er ustemt  og med pust.

16. Pia har fået priva'ttimer i portugi'sisk fonetik.
17. Forhan'dleren påstod', at der var mange fordele ved produktet.
18. Flod'en gik pludselig ov'er sine bredder.
19. Hun fik plaster på fing'eren.
20. Flere og flere plejehjem' får parabo'l.
21. Plejer Fla'vio at være så flittig?
22. Palle faldt pladask for Frida og friede til hende på sted'et.
23. De havde en pragtful'd fer'ie i Pari's.
24. Pastamaskinen funge'rer perfekt.
25. De plejer at være flinke til at passe Fi'e, når vi er på far'ten.
26. Jeg fatter ikke, hvorfor Polle aldrig får pakket før' i sidste sekun'd.
27. Far, får får' får'?
28. Nej'! Får' får ikke får', får' får lam'!
29. Vi får forresten Per og Fi'e på besø'g på fre'dag!
30. Finn' prøvede febri'lsk at få diplo'm i førstehjæl'p.
31. Flemming prøvede at flygte fra fæng'slet, men politi'et fik fat i ham.