[n] over for [l] først


Ved [n] er der åbent igennem næsen. Ved [l] er der lukket.


[n]-film

[l]-film


knæ' klæde[ææ] næse læse

næh! læge
w] nævne levne
[a'] na'g la'g
[aa] nage lage

NASA Lhasa

knage klage
[a] nat ladt

natten lad den

nasse Lasse

naller laller
[] nakken lakken

nappe lappe

snappe slappe

snaps slapsvans
[w'] nav'n fastelav'n
[y] nyt lydt

snot slot