[n] over for [l] først


Ved [n] er der åbent igennem næsen. Ved [l] er der lukket.


[n]-film

[l]-film

[y'] ny' ly'

ny's ly's
[yy] nyse lyse

nyde lyde

nydelig lydelig
[ø] nykke lykke

nymfe lymfe
[ø'] nø's lø's

fnø's flø's
[øø] nødig lødig[] nørdet lørdag[u] minutter lutter
[uu] nu er [nuu] luge / lue

knude klude
[o'] sno' /sno'g slo'g
[oo] nogen / nogle Lone[å] numm'er lumm'er
[å'] nå' lå'
[å'] nå'r lå'r
[] nok lok

snot slot