[s] over for [][s] hvisler ved tungespidsen, [] længere inde mod tungens midte.

16. Man kan godt være generø's, sel'vom man er fattig, sagde Chanette.
17. Situatio'nen ser ikke ud' til at ville ændre sig.
18. Vi har bru'g for flere informatio'ner om det internationale samarbejde.
19. Delegatio'nen af europæ'iske ministre rejste til Shetlandsø'erne sidste uge.
20. Koncentratio'nen af sal't er cirka den samme som ved sidste måling.
21. Sonja sendte invitatio'ner ud' til både che'ferne og sousche'ferne.
22. På Sejrø' og Samsø' er der mange velha'vende pensionister.
23. Produktio'nen ser ud' til at ville stige.
24. Charlotte siger, at hendes yndlingsshampoo hedder 'Celine'.
25. Sa'muel spurgte om Danmark e'gentlig er med i Schengenaftalen.
26. De elsker at shoppe samm'en.
27. Han er vist lidt gener't, ham Simon.
28. Jeg er nok ikke he'lt så vil'd med at sjippe, som Simona er.
29. Sheila sidd'er og zapper run'dt mellem t'v'-kana'lerne.
30. Charles giftede sig med en sicilianer, han turde ikke tage chancen med en dansk rødstømpe.