[s] over for [][s] hvisler ved tungespidsen, [] længere inde mod tungens midte.

31. Jeanettes yndlingssang' var 'To' sjæle, e'n tanke, kan få et hjerte til at banke.'
32. Giv mig bare en sjat til, sagde Søren og greb Chardonnay'en.
33. Demonstratio'nen nærmede sig Sorg'enfri.
34. Missionæ'erne i Sydamer'ika kom' hovedsa'gelig fra Sydeuropa.
35. Kan du ikke lige føre mig ajour med situatio'nen herinde?
36. Patien'ten sagde, at han havde haft en de'l gener efter operatio'nen.
37. Susanne og hendes che'f skulle en tur' i Cirkus Schumann'.
38. Har du ikke se't det nye shopping-cen'ter?
39. Sandra fik en chance til.
40. Susan elsker citro'nbol'sjer.
41. Journalisterne ventede på Prinsesse Alexandras pressemøde om separatio'nen.
42. De voksne fik champagne, og bør'nene fik sodavan'd og milk-shake.
43. Hun er sim'pelthen' den sjoveste sekretær', vi nogensinde har haft.
44. Hvad hedd'er den organisatio'n, hun er ansat i'?
45. Der er sørme ikke mer'e shampoo!
46. Det gene'rer mig lidt, at du stadig ry'ger ude på badeværelset.