[sb]

Både [s] og [b] er ustemte. [sb] skrives sp.
16. Hun har specialise'ret sig i moderne dan'sk litteratur'.
17. Jeg har fundet en spændende opskrift på spina'ttærte.
18. Hun er ikke specielt interesse'ret i at spise ude.
19. Kan du tale andre sprog' end span'sk?
20. Vil du med hen' at spille tennis i sportshall'en på tir'sdag?
21. De har afspærr'et hele Vesterbrogade på grun'd af vejarbej'de.
22. De spuler gul'vet på restauran'ten efter lukketid'.
23. Spøg' til side.
24. Hvad skal I ha've at spise i aften?
25. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om noget!
26. Vi bliver' så trætte af hendes spydige kommenta'rer.
27. Jeg synes, vi skal spare lidt samm'en til fe'rien.
28. Prinsesse Benedikte har været spejder i mange år'.
29. Det ser ud' til, at boligspekulan'terne får' en ly's fremtid'.
30. Jeg syntes virkelig, at fil'men var spændende.