[r] over for [h] først


[h] er bare et pust gennem en åben hals, [r] er en åbning af halsen,
ligesom når man har drukket en slurk vand.


[å] rumle humle

rummer humm'er

rumpe humpe


[åå] råbe håbe[j'] røg' høj'

røg'en høj'en