[r] over for [h] først


[h] er bare et pust gennem en åben hals, [r] er en åbning af halsen,
ligesom når man har drukket en slurk vand.


16. Har du hør't, at Mari'a er kommet på hospita'let?
17. Vi skal hel'st være para'te til at køre hal'vni'.
18. Hasses rige tante Henny oprettede heldigvi's en fami'liefon'd.
19. Rita Hornemann' er rejst til Honduras for at rekree're sig.
20. "Hastværk er lastværk!" råbte læreren, men der var ingen, der hørte på ham.
21. René, vi har sim'pelthen' ikke råd' til at beta'le så høj' en husleje!
22. Herman' rejste run'dt i Europa i halvanden måned.
23. Helle for at få' resten af humusen!
24. Hvad hedd'er forresten hovedstad'en i Rumæ'nien?
25. Mon Ri'e har husket at gøre re'nt i hobbyrumm'et?
26. Onkel Roal'd underhol'der hele selska'bet med histo'rier fra sin tid' som reserveofficer'.
27. Det er e'gentlig he'lt rar't at holde fri' herhjemme.
28. Rockerens hun'd hedder vist 'Rex'.
29. Hun fik både ri's og ro's af anmel'derne.
30. Vi skal rigtig hygge os i aften, sagde mor og hentede mere Marabou.