K udtales som [g] efter vokal og foran de svage endelsesvokaler [] og [][æ] bæk hæk

knæk sæk

læk kvæk

pjække vække

dække smække

blæk check
[a] brik trick

drik fabrik

prik rubrik

vrikke strikke

drikke krikke
[´/] tak drak

anorak lak

kajak kloak

konjak (cognac] polak

bakke snakke

pakke jakke

nakke takke