Skrevent gs og ks udtales ustemt  [gs] sidst i ord og mellem stavelser

17. Frederiks bukser er lagt til vask.
18. Tak skal du have!
19. Hans ekskæreste er lige blevet gift med ham bokseren, du ved.
20. Kan du veksle den' her' til fem' tyvere?
21. Det er skøn't med noget stærk mad til en afveksling.
22. Jeg kan ikke se noget i bakspejlet, flyt dig!
23. Man skal tænke sig godt om, før' man investe'rer i de aktier
24. Hvorfor har du ikke sagt noget om det?
25. Jeg har ikke selv været der, men Max har'.
26. Jeg fik sådan en hovedpine henne i butikscen'teret.
27. Jack skal til eksamen i morgen.
28. Der var mange steder, vi ikke fik set se't, for eksempel Klaksvik.
29. Aksel har sen'dt dig en fax.
30. Klokken er seks minutter i seks.
31. Er fil'men med danske tekster?
32. De regner med en økono'misk vækst på seks procen't.