Skrevent -st udtales ustemt  [sd] sidst i ord og mellem stavelser

[isd] sidst trist

kursist violinist

bilist cyklist

egoist terrorist

gnist journalist

hurtigst billigst

dårligst farligst

kærligst vigtigst
[i'sd] vist udvist

afvist spi'st

undervist overbevist
[esd] vist kvist

list spidst

vidst bevidst
[e'sd] flest mest
[æsd] fest vest

hest bedst

blæst gæst

test protest

dernæst attest