Skrevent -sk udtales ustemt  [sg] sidst i ord og mellem stavelser

18. Dørene lukker automa'tisk.
19. Vi var ude for en drama'tisk oplev'else i går aftes.
20. Hun kan både tale tysk og kine'sisk.
21. Jeg synes, han er meget overflad'isk.
22. Jeg har aldrig se't så mange elektriske appara'ter som i deres køkken.
23. Det ville nok være mest praktisk at male loftet først.
24. Kan du lide stegt flæsk med persillesov's?
25. Dronning'en må ikke udta'le sig politisk.
26. De ved' vist ikke særlig meget om europæ'isk histor'ie.
27. Det er sim'pelthen' en fy'sisk umu'lighed'.
28. Han ser lidt ko'misk ud' med den' hat på'.
29. Jeg tror ikke, det er realistisk med så mange kunder allerede første år.
30. Bøfhu'set lokker med en roman'tisk middag for to' til 100 kroner.
31. Han så' skeptisk på hende.
32. Har de fået politisk asy'l?
33. Det er vist første gang', de har haft et demokra'tisk val'g.
34. Han er meget mistro'isk ov'er for den nye che'f.