Blødt d: [] over for [l] sidst

Film: made male

sa´d sa´l
ga´d ga´l
padde palle
smadre smallere
skrædder skrælder
ad` al´
græd´ grel´
kar´et Kar´l
syde syle
skyde skylde
kan nyde kanyle
pry´d pry´gl
byd´ byl´d
søde sølle
bøde bølle
møde mølle
møder møller
skøde skylle
skød´ skyl´