Blødt d og -l: [l] mellem ord eller sidst

Film: Meget
[øøl] ødelægge ødelagde

ødelagt dødelig

mødeleder fødeland
l] rødløg rødlig

brødløs grødlignende
[ul] udlevere sprudler

udlede udlandet

udleje udligne

udlænding udlægge
[u'l] nudel puddel

ugudelig besudle
[uul] udelukke udelade

udelukkende udeladt
[ol] blodlegeme fodled

rodløs modløs

modlys flodleje
[ool] hovedløs hovedlandet
[åål] mådelig nådeløs
'l] umådelig tilrådelig
[l/nl] billedlig forbilledlig

månedlig