Blødt d og -l: [l] mellem ord eller sidst

Film: Meget
17. Passet udlø'ber om et par måneder.
18. Vi har tæn'kt på' at købe et hu's i udlan'det. Et vi kan udlej'e om sommeren.
19. De overvej'ede længe, om de skulle udleve're ham til myndighed'erne i udlan'det.
20. Han virkede lidt modlø's i søn'dags.
21. Det ødelagde måltid'et lidt, at hun'den fik dårlig mave på gulvtæppet.
22. De fleste prøver, at tale tydeligere, når der er udlændinge til stede.
23. Hvad kan man så udled'e af det?
24. Hvad slags mad laver I oftest derhjemme?
25. Politi'et udlov'ede en dusør' på 10.000 for oply'sninger om man'den.
26. Jeg håber, de fin'der en fredelig løsning på proble'met.
27. I slottets kælder mødte de en hovedløs ridder.
28. Ledelsen har afta'lt et mid'lertdigt ansættelsesstop.
29. Jeg har virkelig medlid'enhed' med hende.
30. Skal du have små' eller store sedler?
31. Det er udelukkende et spørgsmå'l om flid'.
32. Vi beta'ler en månedlig husleje på 4000 kroner.
33. Fly'et måtte nødlande på en mark uden for by'en.