Blødt d og -n: [n] mellem ord eller sidst

Film: Meget
[uun] puden knuden

uden udenfor

desuden foruden

ruden snuden
[on] modne modnet
[o'n] anmodning moden

foden formodning

floden roden
[oon] moden kloden

eletroden koden

kustoden noden

metoden perioden
'n] båden dåden

tråden gråden
[åån] måden gåden

flåden fråden
[n] Odden lodden

rådden brodden