[s] sidst

18. De har' en flot udsigt fra deres udestue.
19. Hun er meget sød' og venlig i modsætning til sin søster.
20. Hun lod' som om' , hun ikke havde se't ham.
21. Kunne vi ikke finde et andet tidspun'kt?
22. Han er lige så strid' som sin storebror.
23. Den hun'd er ga'l, den burde skydes!
24. Han slap forbi' diskote'kets dørmænd.
25. Måske' skulle vi udsky'de beslutning'en til senere?
26. Han vil gøre hvad som hel'st for sine bør'n.
27. Hu'sets ejere bor' i Spa'nien.
28. PET' betyder Politi'ets Efterretningstjeneste.
29. Man kan tydeligt se vores fodspor' i sne'en.
30. Der var en trykket stemning på parti'ets kongres.
31. Han er e'n af år'ets me'st markan'te modeskabere.
32. Det gæl'der for et bredt udsnit af befol'kningen.
33. Lad' som ingenting'!
34. De fik en billedsti'l for til om man'da'gen.