D først i en stavelse udtales aldrig blødt.

1. Er det rigtigt, at du ikke blev bedøv´et, da du blev opere´ret?
2. Spi´ser du aldrig din middagsmad ude i haven?
3. Det var dum´t af ham at ryge ciga´r midt i dynamitten..
5. Er det di´n ide´, at holde afdelingsmøde på fre´dag ?
6. Jeg synes, at dit forslag er for idealistisk.
7. Kan du divide´re bidraget til uddannelsen med to´?
8. Jeg tro´r, de tændte for vi´deo´en for at overdø´ve det unge par inde ved siden a´f.
9. I det min´dste havde de ikke ødelagt dø´ren, da de brød in´d.
10. Er du ikke kommet til at adde´re de to´ priser?.
11. Sekretæ´ren sagde, at direktø´ren ikke var til stede i da´g.
12. Kan du få Dennis til at forde´le opgaverne for dig?
13. Er det en forde´l at have en or´dentlig bagde´l?
14. Vil du have sådan et job he´r i Danmark?
15. Ida er da den ide´elle formand for fore´ningen.
16. I de fleste hjem´ er det stadig kvinderne, der laver mad.