Næselydene [m], [n] og [] sidst

[][m]
fingre fimre
slænge slemme
længen lemmen
hænge hæmme
tænger tæmmer
fænger femmer
sange samme
lange lamme
hang ham
stange stamme
tange tamme
runge rumme
runger rummer
lunger lummer
konge komme