Næselydene [m], [n] og [] sidst

19. Anne skar' sig i fing'eren.
20. Inger hæng'er henne på stamcafé'en samm'en med Ingrid.
21. Inges mareridt handler om en lang' slange, der vil fange hende.
22. Den' må du vist længere ud' på lan'det med, Hanne!
23. Han's springer høj'despring'.
24. Vi er mange, der er bange for Han'sen oppe på femte.
25. Har du se't fil'men om Tintin?
26. Spejlene skal selvfølgelig hænge over sen'gen
27. Det er syn'd, at Sven'd blev fanget af politi'et igen.
28. Hun bankede sømm'et i bun'd.
29. Er der ikke nogen, der vil med hen' på kro'en i morgen aften?
30. Er der nogen hjemme? Halloo! Næh, der er vist ingen!
31. Hans søn er femten centime'ter højere end ham.
32. Jeg kan ikke lide beton'en under gyngen ude i haven!
33. Der er ingenting' i køleska'bet, Jan!
34. Er der ingen, der ved', hvor længe fil'men varer?
35. Præsiden'ten kom en hal'v time for se'nt til gallamidda'gen.
36. Ta'b og vin'd med samme sin'd!
 
>