Skrevet -ng, [] over for skrevet -nk [g]

Skrevent -ng er kun èn lyd: []; skrevent -nk er to lyde: [] og [g].

bange banke
mange manke
tange tanke
slange slanke
vange vanke
rang rank
synge synke
synger synker
yngre ynker
klynge klynke
klynger klynker
lunge lunke
sunget sunket
punge bunke
unge onkel
Strunge strunke
konge konkurrence