Skrevet -ng, [] over for skrevet -nk [g]

19. Jeg er bange for, at du kommer til at vente længe.
20. Hun gø's ved tanken om at skulle røre ved kvælerslangen.
21. Fangen bankede sit hoved ind i betonvæggen.
22. Har' du sen'dt ansøg'ningen?
23. Onkel Jørgen kom' med en underlig bemærkning.
24. Han har garante'ret sel'v haft en finger med i spill'et.
25. Hun satte virkelig fing'eren på et øm't pun'kt.
26. On'klen i Argentina havde masser af grunker.
27. Den unge forfatter dunkede Berlingskes anmel'der i hovedet.
28. Han står' og synger under bruseren.
29. Jeg van'dt selvfølgelig ingen verdens ting' til banko i fre'dags.
30. Telefo'nen ringer, kan du ikke lige tage den?
31. Forretning'en har sænket prisen på grøntsager.
32. Jeg har skiftet mening.
33. Det var ingen let beslutning.
34. Dronning'en ta'ler til befol'kningen hver' nytårsaften.
35. On'klen fik lov til at punge ud' igen, da de var i Tivoli.