[ms], [ns] og [s] sidst

19. De gik en tur' lang's fjo'rden.
20. Hun siger, hun så' ham i går'.
21. Han længes efter sin kæreste.
22. Hendes hold har' ikke en chance for at vinde.
23. De skændes om, hvem der er me'st emsig.
24. Ski'bet gik til bun'ds.
25. Vi vil nødig hænges op på noget!
26. Der skal være balance i regnska'bet.
27. De er al'tid' en's klæ'dt.
28. Islan'ds parlamen't hedder Alting'et.
29. Kan man få medlemsrabat på hårde hvidevarer?
30. Trafikken bevæ'gede sig langsom't afsted.
31. Hendes kæreste er vist forretningsman'd.
32. PET står' for Politi'ets Efterretningstjeneste.
33. Hvor stor' er forsikringssum'men?
34. Han skal ansættes i produktio'nsafde'lingen.
35. Hun skal i fæng'sel i to' år'.
36. Den skal ikke stå' der'henne!