[md], [nd] og [d] sidst

[md]
intimt sublimt
legitimt maritimt
glemt stemt
nemt slemt
bestemt beklemt
fornemt gemt
amt varmt
samt stramt
klamt ramt
anonymt synonymt
tømt ømt
dømt forsømt
berømt drømt
på skrømt oprømt
dumt stumt
grumt krumt
følsomt ensomt
beslutsomt hjælpsomt
morsomt langsomt
tomt tvivlsomt
virksomt voldsomt