[l] sidst

[el] tiltro tiltage

tilhøre piller

tilbud tillid

tillade tilstå
[e'l] del mel

hel kanel

fordel kamel
[el'] skilt stil!

skil forestil!

spil! pil!
[ell] spille pille

stille skille

Pernille persille
[eel] hele dele

sele skele
[æl] selvglad selvoptaget

el eller

farvel! vel

tæller kælder