[l] sidst

19. Hun har al'tid' trav'lt.
20. Har O'lsen fået sol'gt hu'set?
21. Det er ikke mi'n skyl'd, at der er kommet buler i bi'len.
22. Alle er forkø'lede i øjeblikket.
23. Han tilstod' forbryd'elsen.
24. Du må ikke pille ved computeren!
25. Nåmen, vi se's vel om et par uger, ikke? Farvel så længe!
26. Jeg har ikke tillid til ham.
27. Passet er gyldigt in'dtil ellevte apri'l 1995.
28. Kunne du ikke lige fortæl'le mig, hvordan man åbner fi'len?
29. Hold op med det der'!
30. Hvor' holdt I ju'l henne sidste år'?
31. Allan har nerver af stå'l.
32. De lavede et selvmål i anden halvleg.
33. Kald det, hvad du vil.
34. Ville det ikke være bedre at stille øll'erne ned' i kælderen?
35. Hun får' et føl, når hun ser' mobi'lregning'en.
36. Jeg elsker dig!
37. Den civi'lklæ'dte betjen't blev overfal'det af nogle unge fyre.