K


Udtale

Øvelser

[k]
[k] over for [g] først: ordpar, sætninger, dialog1-2
[k] før [i,e,y,ø]: eksempelord, sætninger, dialog
[k] i konsonantgrupper
[kl] over for [gl]: sætninger
[kn] over for [gn]: sætninger
[kr] over for [gr] først: sætninger
[kv] først: sætninger
[g]
k efter vokal eller før endelse: [g]: eksempelord, sætninger
[g] i konsonantgrupper
skr først: [sgr]: sætninger
sk først: [sg]: sætninger, dialog
sk sidst eller mellem stavelser: [sg]: eksempelord, sætninger
ks sidst eller mellem stavelser: [gs]: eksempelord, sætninger
kt sidst eller mellem stavelser: [gd]: eksempelord, sætninger
[gr] over for [kr] først: eksempelord, sætninger