S


Udtale

Øvelser

[s]
s før i, e, y, ø : eksempelord, sætninger, dialog
[s] over for [] først: eksempelord, sætninger, dialog
s sidst: eksempelord, sætninger
[s] i konsonantgrupper
sp = [sb] først: sætninger,
st = [sd] først: sætninger,
sk = [sg] først: sætninger,
sl først: sætninger
sm først: sætninger
sn først: sætninger
sp, st og sk: [sb], [sd] og [sg] først: dialog
spl og stj = [sbl], [sdj] først: sætninger
spr, str, skr = [sbr],[sdr], [sgr] først: sætninger
sv først: sætninger
bs sidst eller mellem stavelser: eksempelord, sætninger
ds, ets = [s] sidst: eksempelord, sætninger
ts = [ds] sidst eller mellem stavelser: eksempelord, sætninger
ks = [gs] sidst eller mellem stavelser: eksempelord, sætninger
ps, bs, ts, ks sidst i ord eller mellem stavelser: øvedialog
st = [sd] sidst: eksempelord, sætninger
sk = [sg] sidst: eksempelord, sætninger