Melodi hvor alle stavelser har tryk

Om tryk og melodi
en

1. Spis nu den mad!
2. Bent har fem små sten.
3. Sten bliver tolv år.
4. Se den grå sky der!
5. Slip så Kurts arm!
6. Ib kan tre ord nu.
7. Ann så Bent gå.
8. Stop nu! Kaj har set det trick!
9. Ib vil se den kamp!
10. Hans drak kun ti øl.
11. Lav så det mål!
12. Giv nu Bo det ur, hva!
13. Jan slog Livs bror ret hårdt.
14. Per åd al Jacks mad.
15. Nu tror Ann ikke Bo kan mere.