Sammensatte ord

optakt
↑ ↓
lommeregner lomme- regner
opsøge op- søge
organisationsdiagram organisations- diagram
oversætte over- sætte
overvægtig over- vægtig
parallelparkere parallel- parkere
politibetjent politi- betjent
posedame pose- dame
skoletaske skole- taske
stillestående stille- stående
søvndyssende søvn- dyssende
tegnestifter tegne- stifter
uddannelse ud- dannelse
underernæret under- ernæret
undervurdere under- vurdere
videreuddanne vid- ereuddanne
ødelægge øde- lægge