Den midterste del af tungen må ikke røre ganen, som den gør ved [j].

[g][gi] guitar Gitte

gift giftig

gilde gitter
[gi'] gi'v! magi'

økologi' kirurgi'

biologi' psykologi'
[gii] gide gearet

gigabyte givetvis
[ge] gevær' gebyr'

gemyt gelæn'der

gevin'st geme'n
[ge'] g'-streng ge'n
[gee] geder Georg
[gy] gymnastik gynækolo'g

gymna'sium gysser
[gy'] gy's (han) gy'ser
[gyy] gyse (en) gyser
[gø] begyn'de gynge
[gø'] ' gø'er

gø'g gø's