Den midterste del af tungen må ikke røre ganen, som den gør ved [j].

[n][ni] nitrat ni-tal

panik elektronik

nitte meka'nisk
[ni'] ni' koloni'

Ni'len geni'

kani'n symfoni'

ceremoni' mani'
[ne] nitten nedtur'

nikkel nix

Niels [nels] nedsætte

nedslå'et nedlægge

negativ' nederde'l
[ne'] kane'l ne'rie

pane'l pane'ret

fascine'ret Ne'mesis
[ny] nyforel'sket nysgerrig

Nyboder nydannelse
[ny'] ny' (et) ny's

forny' viny'l
[nyy] nye nydelse

nyde nyre

kanyle nyse
[nø] nyttig benytte

nødsituatio'n nødløg'n

nynne
[nø'] nø's venø's
[nøø] nøle nødig

nøde