H: Øvelser med tryk og tonegang:

Om melodien i en dansk sætning

About the melody of a Danish phrase

 • H001
 • Melodi ved trykstærk stavelse
 • H002
 • En trykstærk og en tryksvag stavelse
 • H003
 • En trykstærk og to tryksvage stavelser
 • H004
 • En trykstærk og tre svage
 • H005
 • Meloditop på første ord
 • H006
 • Meloditop på sidste stavelse
 • H007
 • Optaktsstavelse
 • H008
 • Tryktab1: Verbum + nøgen form af substantivet
 • H009
 • Tryktab2: Verbum + adverbium
 • H010
 • Sammensatte ord
 • H011
 • Optaktsstavelser inde i sætningen
 • H012
 • Ord på to stavelser udtalt som en
 • H013
 • Melodi ved emfase