V


Udtale

Øvelser

[v]
[v] over for [b] først: ordpar, sætninger, dialog
[v] over for [f] først: ordpar, sætninger, dialog1, dialog2
[v] i konsonantgrupper
vr over for fr først: sætninger
kv først: sætninger
tv over for dv: sætninger
sv først: sætninger
[w] før endelser
mangler
[w] (i diftonger)
iv, ev, æv: [iw], [ew] og [æw]:eksempelord, korte sætninger.
iv, ev, æv: [iw´], [ew´] og [æw´] (med stød): eksempelord, korte sætninger.
rev, av: [aw], [aw] og [w] eksempelord, korte sætninger
rev, av: [aw´] og [w´] (med stød) eksempelord, korte sætninger
yv, øv: [yw], [øw], [öw] og [w] : eksempelord, korte sætninger.
yv, øv: [yw´], [øw´], [öw´] og [w´] (med stød) : eksempelord, korte sætninger.
ov: [åw] eksempelord, sætninger
ov: w´] og [åw´] (med stød): eksempelord, korte sætninger